Uzman Şoför

“İş’te ve İstihdamda Eğitim Programları” ile Uzman Şoför’ün temel amacı, iş dünyasında ve çalışma alanlarında ihtiyaç duyulan personellerin, eğitimle sahip olması gereken temel becerileri geliştirmektir.

Eğitim ve gelişim programlarının etkinliği ile iş performansının artırılmasına katkıda bulunarak, eğitim programları ile insan kaynakları adına iş dünyasını olumlu yönde etkileyerek istihdam alanında nitelikli çalışanların katılımını sağlamaktadır.

Eğitim yönetimi, program geliştirme ve öğretim, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi eğitimin farklı alanlarındaki kuram ve uygulamaları bir araya getirerek insan kaynaklarında bütünleşik bir eğitim program yapısı ortaya koymaktadır.

Bu özelliğiyle, Uzman Şoför Eğitim Programı ve Projesi kurumların ve bireylerin ihtiyaçlarına odaklanmaktadır.

Gittikçe dinamikleşen günümüz iş dünyasında çalışanlara kariyerlerinde aktif rol üstlenebilecek mesleki nitelik kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede düzenlenen eğitim programları ve eğitim felsefesi, esnek, insancıl, özgür ve katılımcı bir akademik ortamda çalışanların yeterlikleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir yapıyı ortaya koymaktır.

İş dünyasında ki teori ve uygulamalara yönelik sorunları anlamlı ve titiz bir bilimsel araştırma süreci ile ele almaktadır. Bu projeler sonucunda ortaya çıkan bilimsel ve akademik çalışmalar, uygulama alanına, ulusal ve uluslararası düzeyde insan kaynaklarına katkı oluşturmaktadır.

Uzman Şoför, İnsan Kaynakları Sektöründe istihdam, eğitim ve araştırma alanlarındaki sorumluluklarına ek olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası çalışmaları ile özellikle iş ve çalışma dünyasında kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere genel olarak topluma ve çalışanlara iş’te seçkin kariyer eğitimi hizmeti sunmaktadır.

Bu çerçevede iş ve çalışma dünyasının çeşitli birimlerinde nitelikli personel, liderlik ve uzmanlık pozisyonları için de bireyler yetiştirmeyi ve dolayısıyla Türk İş Dünyasının geleceğine önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir

Uzman Şoför, İnsan Kaynakları Sektöründe sağlıklı istihdam adına eğitim program ve projeleri ile gelişmiş meslek yeteneğine sahip yüksek nitelikli profesyonel personeller ile ülkemizin sürekli gelişimine ve ilerlemesine katkı sağlamaktadır.Teknolojik altyapısı ve son derece deneyimli ve nitelikli eğitim kadrosu ile bu misyonu gerçekleştirmeyi amaç edinmiştir. Misyonumuz daha katılımcı bir öğrenme ortamı, öğrenciler ve eğitim elemanları arasında özgür bir ilişki ve saygın araştırma geçmişimiz ile desteklenir durumdadır.Eğitimle İnsan Kaynaklarını Geliştirme çatısı altındaki programları nitelikli çalışanları, kaliteli eğitim personelleri ve uluslararası işbirlikleriyle istihdamda mükemmelliği hedeflemektedir.